Mahr – Nemačka

Istaknuti evropski proizvodjač mernih mašina i opreme za kontrolu dimenzija, hrapavosti, tvrdoće, oblika, konture, itd…
www.mahr.com

Visinomeri / Digimar

Katalog
 

Brzi merači debljine, pasametri, polužni merni satovi / MaraMeter

Katalog
 

Mikrometri / Micromar

Katalog
 

Pomična merila / MarCal

Katalog


 


Merni satovi / MarCator

Katalog
 

Merni satovi – komparateri / Millimess

Katalog
 

Uređaji za prenos podataka / MarConnect

Katalog
 

Uređaji za određivanje geometrije radnog predmeta – kružnost, cilindričnost, ravnost, paralelnost… / MarForm

Katalog


 


Merni etaloni-planparalelna granična merila, merni cilindri, merne iglice / MarGage

Katalog
 

Uređaji za kontrolu geometrije zupčanika / MarGear

Katalog
 

Postolja za merne satove / MarStand

Katalog
 

Uređaji za merenje hrapavosti / MarSurf

Katalog


 


Precizni tasteri / MarTest

Katalog
 

Merni pribor: lenjiri, uglomeri, granitne ploče / MarTool

Katalog
 

Optički merni sistemi / MarVision

Katalog
 

Elektronski davači pomeraja / Millimar

Katalog


 


Univerzalni merni instrumenti / Multimar

Katalog
 

Precizni uređaji za merenje dužine i kalibraciju / Precimar

Katalog
 

Uređaji za kontrolu dimenzija osovina / MarShaft

Katalog