TESA – Švajcarska

Ime TESA poznato je najširem krugu potrošača. Za specijalizovane krugove korisnika TESA je sinonim kvaliteta u oblasti proizvodnje kontrolno-mernih mašina i alata.

www.tesagroup.com

Program koji mi zastupamo sadrži:

 • Pomična merila
 • Mikrometri
 • Merni satovi, komparateri, precizni tasteri
 • Merna postolja
 • Merni pribor – lenjiri, uglomeri, libele…
 • Merni etaloni- planparalelna granična merila, merni cilindri, merne iglice…
 • Kalibraciona oprema
 • Uređaji za merenje hrapavosti
 • Visinomeri
 • Elektronski davači pomeraja
 • Uređaji za optička merenja
 • Koordinatne merne mašine
Pomična merila / Calipers

Katalog
 

Mikrometri za spoljašnja merenja / External Micrometers

Katalog
 

Mikrometri za unutrašnja merenja / Internal Measurement

Katalog
 

Merni instrumenti za velike dimenzije / Measuring Instruments for Large Dimensions

Katalog


 


Digitalni i analogni merni satovi/ Dial gauge-electronic and analogue

Katalog
 

Merni satovi sa zakretnim mernim pipkom – pupitasteri/ Lever-type Dial Test Indicators

Katalog
 

Subitori, brzi merači debljine, merne klupe… / Comparative Measurement

Katalog
 

Merna postolja / Measuring Supports and Auxiliary Equipment

Katalog


 


Libele, ugaonici, lenjiri, uglometri / Straightness, Angle and Inclination Measurement

Katalog
 

Pribor za kontrolu i kalibraciju (granične merke, merna stakla, merne iglice…) / Length and Angle Standards

Katalog
 

Kalibraciona oprema / Calibration Equipment

Katalog
 

Uređaji za merenje hrapavosti / Surface Roughness Testing

Katalog


 


Visinomeri / Height Gauges

Katalog
 

Elektronski davači pomeraja / Electronic Length Measuring Equipment

Katalog
 

Uređaji za optička merenja / Optical Measurement

Katalog
 

Koordinatne merne mašine / Coordinate measuring machines

Katalog